izmir yüksek teknoloji enstitüsü
 

2.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Kongre Programı

 

 

 

Oturumların Özeti

Ayrıntılı Kongre Programı

PDF formatında indirin

 

 

 

 

 

 

Oturumların Özeti

13 Eylül 2012 (Perşembe)

Zaman

A Salonu

B Salonu

C Salonu

09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:30

Açılış Konuşmaları

10:30-11:15

Çağrılı Konuşmacı:

Prof. Dr. David Arditi

Illinois Institute of Technology, ABD

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Oturum A1.1

Proje Yönetimi - 1

Oturum B1.1

Hukuksal Konular - 1

Oturum C1.1

Nicel Yöntemler - 1

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Oturum A1.2  

Şirket Yönetimi - 1

Oturum B1.2

İş Güvenliği - 1

Oturum C1.2

Sürdürülebilirlik - 1

 

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Oturum A1.3

Yapım Yöntemleri - 1

Oturum B1.3

Sektör Araştırmaları - 1

Oturum C1.3

Bilgi Teknolojileri - 1

17:45-19:00

Hoş Geldiniz KokteyliKongre Alanı, Teras

 

14 Eylül 2012 (Cuma)

Zaman

A Salonu

B Salonu

C Salonu

10:00-10:30 Kayıt

10:30-11:15

Çağrılı Konuşmacı:

Prof. Dr. Z. Gönül Balkır

Kocaeli Üniversitesi

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Oturum A2.1

Şirket Yönetimi - 2

Oturum B2.1

Finansal Konular / Maliyet - 1

Oturum C2.1

Eğitim - 1

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Oturum A2.2

Proje Yönetimi - 2

Oturum B2.2

Hukuksal Konular - 2

Oturum C2.2

Nicel Yöntemler - 2

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Oturum A2.3

Sürdürülebilirlik - 2

Oturum B2.3

Sektör Araştırmaları - 2

Oturum C2.3

Bilgi Teknolojileri - 2

20:00-24:00

Gala Gecesi Yemeği - Çeşme Radisson Blu

 

15 Eylül 2012 (Cumartesi)

Zaman

A Salonu

B Salonu

C Salonu

09:30-10:00 Kayıt

10:00-11:15

Oturum A3.1

Proje Yönetimi - 3

Oturum B3.1

Eğitim - 2

Oturum C3.1

Hukuksal Konular - 3

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Oturum A3.2

Şirket Yönetimi - 3

Oturum B3.2

Yenileşim

Oturum C3.2

Nicel Yöntemler - 3

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Oturum A3.3

Yapım Yöntemleri - 2

Oturum B3.3

Finansal Konular / Maliyet - 2

Oturum C3.3

Uluslararası İnşaat

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Oturum A3.4

İş Güvenliği - 2

Oturum B3.4

Sektör Araştırmaları - 3

Oturum C3.4

Sürdürülebilirlik - 3

 

16 Eylül 2012 (Pazar)

Zaman

 

 

 

9:30-19:00 alternatif 1: Alaçatı Gezisi         alternatif 2: Sakız Adası Turu                   

 


 

Ayrıntılı Kongre Programı

13 Eylül 2012 (Perşembe)

09:30-10:00

Kayıt

10:00-10:30

Açılış Konuşmaları

10:30-11:15

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. David Arditi

"Anlaşmalı Tekliflerin Tespiti Ve Önlenmesi"

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 1)

 

Oturum A1.1: Proje Yönetimi - 1 ( A Salonu )

Oturum Başkanı: M. Talat Birgönül

11:45-13:00

Bildiri No

385

Yüklenici Firmaların Proje Teslim Sistemlerinden Kaynaklanan Sözleşme Risklerini Yönetmeye Yönelik Bir Model

Alaattin Kanoğlu, Sinem Gülen

362

Kazakistan’da Proje Yönetimi ve Verimlilik İncelemesi

Murat Kuruoğlu, Dostcan Sevim, Yerbol Moldabekov

287

Kurumsal Proje Yönetim Sistemi Önerisi

Sinem Çelik, Sema Ergönül

207

Tasarım ve Yapım Projesi Aktörlerinin Sosyal Ağ Analizi: İSGUH Yönlendirme Projesi Örneği

Sevgi Zeynep Doğan, Suat Günhan, Bengi Erbaşaranoğlu

 

Oturum B1.1: Hukuksal Konular - 1 ( B Salonu )

Oturum Başkanı: Orhan Yüksel

11:45-13:00

Bildiri No

220

İnşaat Sektöründe ADR Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi

Elçin Taş, Yaprak Arıcı

281

Kocaeli İlindeki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Yapım İşleri İhaleleri Uygulamalarında Karşılaşılan İhale Uyuşmazlık Başvuruları

Süleyman Can, Murat Anbarcı, Ekrem Manisalı

313

Kamu İnşaatlarında Ortaya Çıkan Uyuşmazlık Nedenlerinin Örnek Kararlar Işığında İncelenmesi

Çağdaş Çamcı, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan

227

İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK ve JCT Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması

Pınar Irlayıcı Çakmak, Elçin Taş

 

Oturum C1.1: Nicel Yöntemler - 1 ( C Salonu )

Oturum Başkanı: Cengiz Toklu

11:45-13:00

Bildiri No

255

Denge Diyagramı Yöntemi ve Kritik Yol Yöntemi ile Belirlenen Kritik Aktivitelerin Karşılaştırılması

Atilla Damcı, David Arditi, Gül Polat

333

Bina İçi Yönlendirme Sistemlerinde Kullanılan En Kısa Yol Algoritmalarının Afet ve Acil Durum Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Murat Ayhan, Semiha Ergan, Gürşans Güven, Esin Ergen, M. Altuğ Erberik, Özgür Kurç, M. Talat Birgönül

297

İnşaat Projelerinde Süresel Sapmaların Tahmini: Karar Ağacı Tekniği

Ercan Erdiş, İ.Halil Gerek, Hilmi Coşkun

236

Kaynak Kısıtlı Birden Fazla Projenin İş Programının Yapılması Probleminin Çözümü İçin Bir Genetik Algoritma

Furkan Uysal, Rıfat Sönmez

 

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 2)

 

Oturum A1.2: Şirket Yönetimi - 1 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Murat Çıracı

14:30-15:45

Bildiri No

224

Mikro ve Küçük-­‐Orta Ölçekli İnşaat İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları

Gül Polat, Gülen Alp, Befrin Neval Bingöl

225

Küçük ve Orta Boy Yüklenici İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi

Bora Aldemir, Emrah Acar

345

Fizibilite Çalışmalarının Yapım Firmaları Bağlamında Değerlendirilmesi

Tülay Çivici, Erkan Karaman

251

Türkiye'de Tasarım Yönetimi Hizmetleri Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Model

Elçin Taş, Gamze Doğan

  

Oturum B1.2: İş Güvenliği - 1 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: İrem Dikmen

14:30-15:45

Bildiri No

277

Genel Şantiye Güvenliklerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği

Bayram Er, Aynur Kazaz, Serdar Ulubeyli

202

İnşaat Sektöründe Animatik İş Güvenliği Eğitimi

Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak

249

Yapı Makinaları Operatör Ekibinin İş Kazalarına İlişkin Değerlendirmeleri

Gürkan Emre Gürcanlı, Bekir Koca, Bahar Didem Erol, Emad Ghavam

278

İnşaat Sektöründe Çalışanlar Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Bayram Er, Aynur Kazaz, Serdar Ulubeyli

 

Oturum C1.2: Sürdürülebilirlik - 1 ( C Salonu )

Oturum Başkanı: Türkan Özbalta

14:30-15:45

Bildiri No

260

Sürdürülebilir Yapılı Çevreler Oluşturulmasında Güneş Kontrol Sistemlerinin Rolü

Tuğçe Kazanasmaz, Fikret Okutucu

363

Tasarımdan Yapıma, Sürdürülebilir Beton Yaklaşımları

Ahmet Vefa Orhon

208

LEED ‐ Sürdürülebilir Alanlar İçin Türkiye İncelemesi

Rüveyda Kömürlü, David Arditi, Aslı Pelin Gürgün

245

İnşaat Malzemelerinin Seçiminde “YDD (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi)” Yapılarak Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması

İlker Kahraman, Mehmet Çipoğlu

 

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 3)

Oturum A1.3: Yapım Yöntemleri - 1 ( A Salonu )

Oturum Başkanı: Gül Polat

16:15-17:45

Bildiri No

322

Elektrikli Otonom İş Makinelerinin Kullanılabilirliği

Önder Halis Bettemir

231

Binaları Başarısız Kılan Problemlere Neden Olan Faktörlerin Engellenmesinde Danışman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi’nin Rolü

Tayibe Seyman, A. Murat Çıracı

238

Türkiye İnşaat Sektöründe Yapı Makinaları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Ali Asker Tatar, Ahmet Gündüz Özışık, Bilal Özaslan, Yashar Armaghani, Ömer Aydın, Gürkan Emre Gürcanlı

222

Metot Seçiminin İnşaat Süresine Etkisi: Kadıköy Kartal Metro Projesi

Ali Oben Sabuncuoğlu, Sema Ergönül

205

Belediyelerdeki İş Makineleri ve Verimlilik

Nuri Çaykun Alpaslan, Hakan Ergan

 

Oturum B1.3: Sektör Araştırmaları - 1 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Elçin Taş

16:15-17:45

Bildiri No

213

İstanbul’da 1999 Yılı Sonrasında Gerçekleşen Konut Yatırımlarına Yatırımcıların Deprem Riski Algısının Etkisi

Ela Öney-Yazıcı, Tuba İnal-Çekiç

237

Yapı ve Mimarlık Hizmetleri Sektörlerindeki İşyerlerinde Mobing

İpek Bakırcıoğlu, Emrah Acar

283

İnşaat Yönetimi Bilim Dalı Kapsamında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Tanımları

Murat Anbarcı, Osman Hürol Türkakın, Ekrem Manisalı

337

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Bağlı Kuruluşlar Tarafından Yapılan Projelerde Stratejik Planlama ve Yönetim Anlayışı

Rıfat Akbıyıklı, Hayati Yılmaz

261

Türk İnşaat Sektöründe İş Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme

Duygu Erdi, Begüm Sertyeşilışık

 

 

Oturum C1.3: Bilgi Teknolojileri - 1 (C Salonu)

Oturum Başkanı: Alaattin Kanoğlu

16:15-17:45

Bildiri No

252

Yapı Bilgi Modellemesi Kullanımının Ülkeler Açısından İncelenmesi

Hasret Altınöz, Esin Ergen

389

Yapı Değişikliklerinin Yönetimi ve Yapı Bilgi Modellerinin Bir Parçası Olarak Kayda Geçirilmesi

Aslı Akçamete, Burcu Akıncı, James H. Garrett, Jr.

326

İnşaat Projeleri İçin Bilgi-­‐Tabanlı Risk Haritalama Aracının Geliştirilmesi

Açelya Ecem Yıldız, İrem Dikmen, M.Talat Birgönül, Kerem Ercoşkun, Selçuk Alten

376

YBM ve Görüntü Tanıma ile Çelik İnşaat Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Rula Sharqi, Ozan Koseoglu, Ammar Kaka

372

Yapı Yönetmeliklerinin Bilgisayarda Modellenmesine Yönelik Analiz Çalışması

Sibel Macit, Mustafa Emre İlal, Hüsnü Murat Günaydın, Georg Suter

 

17:45-19:00

Hoş Geldiniz Kokteyli

 


14 Eylül 2012 (Cuma)

10:00-10:30

Kayıt

10:30-11:15

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Z. Gönül Balkır

"Mimarların Fikri Mülkiyet Hakları"

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 4)

 

Oturum A2.1: Şirket Yönetimi - 2 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Tahir Çelik

11:45-13:00

Bildiri No

343

İnşaat Firmalarında Çalışanlar Üzerindeki Stresin Değerlendirilmesi

Erkan Karaman

307

Türk Yüklenici İnşaat Firmalarının Misyon İfadelerinin İçerik Analizi

Işılay Tekçe

295

İnşaat Sektöründe Paydaş Yönetimine Genel Bir Bakış

İbrahim Yitmen , Gözde Başak Öztürk

354

Mimarlık Bürolarında Liderlik Davranışları

Esin Kasapoğlu

 

Oturum B2.1: Finansal Konular / Maliyet - 1 ( B Salonu )

Oturum Başkanı: Aslı Akçamete

11:45-13:00

Bildiri No

340

Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi

Cenk Budayan, M. Talat Birgönül, İrem Dikmen

394

İstanbul Konut Projeleri için Tasarım Öncesınde Proje Maliyetinin Tahmini

Onur Dursun, Christian Stoy

247

Yaygın Olarak Kullanılan Zemin Islahı Yöntemleri ve Maliyet Analizleri

Ahmet Ertürk, G. Emre Gürcanlı

276

Cephe Kaplama Elemanları Teklif Fiyatı Tahmininde Yapay Sinir Ağları (YSA) Kullanımı

Yavuz Bahadır, Feyzi Hanedaroğlu

 

Oturum C2.1: Eğitim - 1 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Murat Kuruoğlu

11:45-13:00

Bildiri No

331

Yapım Yönetimi Öğretim Kuruluşlarının Akreditasyonu ve Akreditasyon Koşulları

A. Murat Çıracı, Sevda Çalışkan, Selver Ercan, Birgül Kopuz

371

İnşaat Proje Yönetim Programları Üzerine Bir İnceleme

Begüm Sertyeşilışık, Attila Dikbaş, Heyecan Giritli, Değer Çil, Didem Aydın

211

Mimarlık Eğitiminde Proje ve Yapım Yönetimi

Gülden Gümüşburun Ayalp, Mehmet Emin Öcal

332

Yapım Yöneticiliği Mesleki Yetkinlik Belgesi Veren Kuruluşlar ve Belge Alma Koşulları

A. Murat Çıracı, Sevda Çalışkan, Selver Ercan, Birgül Kopuz

 

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 5)

 

Oturum A2.2: Proje Yönetimi - 2 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Emrah Acar

14:30-15:45

Bildiri No

310

Yapılarda ve Yapım Yönetiminde Nanoteknoloji Uygulamaları

Jülide Demirdöven, David Arditi

264

Proje Yönetim Süreçlerinde Örgütlenme

Sevinç Kurt, İbrahim Bay, Riadh Aljibouri, Mustapha Quashu

309

Kamu‐Özel Sektör Ortaklıkları ‐ Almanya'daki Otoyol Projelerinde Uygulanan Modeller, Beklentiler, Genel Sorunlar

Meltem Sözüer

335

Yap‐İşlet‐Devret (YİD) Modeli Çözüm mü Sorun mu? Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Rıfat Akbıyıklı, Yaşar Yurdakul, Çağlar Dalmaz

 

 

Oturum B2.2: Hukuksal Konular - 2 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Esin Ergen

14:30-15:45

Bildiri No

273

Yönetmeliklerde İklim Duyarlı Tasarım

Selin Zağpus

219

Kamu İhaleli Sulama Projelerinde Risk Yönetimi Uygulamasının Gerekliliği ve Uygulamaya Yönelik Öneriler

Önder Ökmen, Ahmet Öztaş

390

Proje Başarısında Kârlılığı Arttırma Yöntemi Olarak Sözleşme Yönetimi Stratejileri

Irmak Cengiz, Zeynep Işık

268

Türk İnşaat Sektörü'nde Gözlemlenen Rekabete Aykırı Davranışlar

Gülşen Şenol, Sevgi Zeynep Doğan

 

Oturum C2.2: Nicel Yöntemler - 2 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Hakan Yaman

14:30-15:45

Bildiri No

233

MS Project Paket Programlarının Kaynak Dengeleme Problemi Çözümündeki Performansı

Mahdi Abbasi Iranagh, Rıfat Sönmez

279

İnşaat Projelerinde İstihdam Edilen Teknik Elemanların CPM Esaslı Performans Değerlendirmesi

Bayram Kaya, Murat Anbarcı, Ekrem Manisalı

289

Doğrusal Planlama Yönteminin İnşaat Projelerinde Kullanılabilirliği

Gökhan Aşçıoğlu, Ali Oben Sabuncuoğlu, Sema Ergönül, Selin Gündeş

379

Büyük Patlama – Büyük Büzülme Yönteminin Kısıtlı Kaynaklı Çizelgeleme Problemlerine Uygulanması

Yusuf Cengiz Toklu, Nihat Engin Toklu, Şakir Çağlar Toklu

 

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 6)

 

Oturum A2.3: Sürdürülebilirlik -2 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Sema Ergönül

16:15-17:45

Bildiri No

217

LEED Başvuru Sürecinin Türkiye’deki Sertifikalandırılmış Proje Yüklenicileri ile Değerlendirilmesi

Bilge Gerçek, Sevgi Zeynep Doğan

386

Enerji Etkin Tasarımın Gayrimenkul Değerleme Açısından İncelenmesi: Yeşil Değerleme

Berk Ünsal, Türkan Göksal Özbalta

253

BIM ve Yapım Projelerinde Sürdürülebilirlik: Örnek Olay İncelemesi

Bahriye İlhan, Hakan Yaman

353

Endüstriyel Ekolojik Projelerde Görünmeyen Dinamikler

Vehbi Caner Öcal, Davut Özdağlar

 

Oturum B2.3: Sektör Araştırmaları - 2 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Serkan Kıvrak

16:15-17:45

Bildiri No

209

Altı Sigma Yönteminin İncelenmesi ve İnşaat Sektöründeki Uygulamaların Diğer Sektörlerle Karşılaştırılması

Durmuş Akkaya, Şenay Atabay

257

İnşaat Projelerinde Verimlilik Performansını Etkileyen Faktörler

Eda Selçuk, Selin Gündeş

262

Türk İnşaat Sektöründe Alt Yüklenicilik Üzerine Bir İnceleme

Enes Gürlü, Mahmut Lebit, Begüm Sertyeşilışık, Duygu Erdi

321

Özel Sektör Denetimindeki Altyapı Tesislerinin Afet Sonrası Onarımı

Önder Halis Bettemir

402

Yalın İnşaatın Limitleri ve Engelleri Üzerine Bir Araştırma

Selim Tuğra Demir, David J. Bryde

 

Oturum C2.3: Bilgi Teknolojileri - 2 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: M. Emre İlal

16:15-17:45

Bildiri No

230

İnşaat Stok Yönetiminde Barkod Kontrollü Malzeme Takip Sistemi İçin Sunucu Tabanlı Uygulamalar

Osman Murat Kaya, Osman Aytekin, Hakan Kuşan

299

Yalın Verimlilik için Nesne Tabanlı Yapı Bilgi Modellemesi Uygulamalarında Operasyonel Bilgi

Yusuf Arayıcı, Paul Coates

328

Yapısal Çelik Elemanların Ön Montaj Aşamasında Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemi ile Takibi

Emre Caner Akçay

401

YBM Vasıtasıyla İnşaat Tedarik Zincirlerinde Bilgi Yönetimi

Selda Konukçu, Ozan Köseoğlu, Aliye Dalcı

 

20:00-24:00

Gala Gecesi Yemeği - Çeşme Radisson Blu

 

 


15 Eylül 2012 (Cumartesi)

09:30-10:00

Kayıt

10:00-11:15

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 7)

 

Oturum A3.1: Proje Yönetimi - 3 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Gökhan Arslan

10:00-11:15

Bildiri No

336

Koca Sinan ve Proje Yönetimi

Rıfat Akbıyıklı, Ahmet Aygün

318

Multi Disipliner Projelerde Yönetim Yaklaşımı Ve Yenikapı Transfer Noktası ‐ Arkeopark Alanı Projesine Bir Bakış

Ayhan Ufuk Kınık

223

Tasarım ve Yapım Projesi Aktörlerinin Koordinasyon Eylem ve Süreçleri: İSGUH Yönlendirme Projesi Örneği

Sevgi Zeynep Doğan, Suat Günhan, Bengi Erbaşaranoğlu

342

Yapım Sektöründe Proje Yönetim Firmalarının İş Alma Süreçlerinde Yaşadıkları Güçlükler

Necdet Erim İnanç, Hakan Yaman

 

Oturum B3.1: Eğitim -2 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Serdar Ulubeyli

10:00-11:15

Bildiri No

232

Danışman Yapım Yöneticisi’nin Temel Görevlerinin Gerektirdiği Bilgi ve Becerilerin Öğretime Yansıtılması

Tayibe Seyman, A.Murat Çıracı

215

Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliği

Önder Ökmen, Ahmet Öztaş, Çiğdem Sayın Ökmen

248

Yapımcı Yapım Yöneticisi’nin Temel Görevleri ve Bu Görevler İçin Gerekli Bilgi ve Becerilerin Yapım Yönetimi Öğretimine Yansıtılması İçin Öneriler

İkbal Erbaş, A. Murat Çıracı

265

Maliyet Tahmini ve Şantiye Yönetimi Dersi için Konstrüktivist Eğitim Yaklaşımı ile Öğrenme Modülü Oluşturulması

Sevinç Kurt, İbrahim Bay

 

Oturum C3.1: Hukuksal Konular - 3 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Ahmet Öztaş

10:00-11:15

Bildiri No

301

Standart Sözleşme Uygulamasının Altın Devrinin Devamı: Türk Kamu İnşaat Sektöründe Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Hukuksal Çerçevede İncelenmesi

İlke Şahin

366

KİK VE FIDIC Standart Tip Sözleşme Formlarının Gecikme ve Tazminat Açısından Değerlendirilmesi

Sinem Öztürk, Gamze Özkaptan Alptekin

380

Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler

Deniz İlter, Pelin Alpkökin

334

Hakediş Ödemelerinden Yapılacak Kesintilerdeki Öncelik Sıralaması

Rıfat Akbıyıklı, Çağlar Dalmaz

 

11:15-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 8)

 

Oturum A3.2: Şirket Yönetimi - 3 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Rıfat Akbıyıklı

11:45-13:00

Bildiri No

241

Türkiye'de Başarılı İnşaat Projeleri için bir Kurumsal Yapılanma Modeli

Burcu Dede, A. Murat Çıracı

346

Yapım Sektöründe Müşteri Yönlülük

Tülay Çivici

271

İnşaat Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Örnek Olay Çalışması ile Değerlendirilmesi

Dilek Ulutaş Duman, Heyecan Giritli

216

Türkiye Beton Prefabrikasyon Sektöründeki Firmaların Teknolojik Yenilik Yeteneklerinin Firma Yenilik Performansına Etkisinin Araştırılması

Yeliz Tülübaş Gökuç, İlkay Koman

 

OturumB3.2: Yenileşim ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Aynur Kazaz

11:45-13:00

Bildiri No

226

İnşaat Projelerinde Açık İnovasyon

Beliz Özorhon

284

Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Benimsenmesinde İkna Olma Sürecinin Değerlendirilmesi

Pelin Karaçar Ercoşkun, Erkan Avlar

325

Yüklenici Firmaların Yenileşim Yapmasının Önündeki Engeller

A. Tolga İlter, Attila Dikbaş

370

Bilgi Teknolojisi Yenileşiminin Mimarlık Öğrencileri Tarafından Kabulü: Bir Destek Vektör Makineleri Modeli

Evren Ülkeryıldız, Serdar Kale

 

Oturum C3.2: Nicel Yöntemler - 3 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Rıfat Sönmez

11:45-13:00

Bildiri No

256

Kalite Fonksiyon Göçeriminin İnşaat Firmaları Üzerindeki Etkileri ve Uygulama Aşamaları

Aynur Kazaz, Serdar Ulubeyli, Bayram Er

304

Türk Müteahhitlerin İran İnşaat Sektöründe Karşılaşabilecekleri Risklerin İncelenmesi

Amin Haghgooie, Saman Aminbakhsh

314

İnşaat Proje Yönetimi ERP Sistem Seçimlerinde, Sorgulaması Gerekenler ve Olması Gereken Yapı

Ahmet Avinal

218

Çoklu Ajan Sistemleri ve Petri Ağları ile Teklif Değerlendirme ve Yüklenici Seçimi

Faikcan Koğ, Hakan Yaman

 

13:00-14:30

Öğle Yemeği

14:30-15:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 9)

 

Oturum A3.3: Yapım Yöntemleri - 2 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Osman Aytekin

14:30-15:45

Bildiri No

214

Konvansiyonel Proje Teslim Yöntemleri Aracılığıyla Sürdürülebilir Proje Teslim Yöntemi Geliştirilmesi

Suat Günhan, Sevgi Zeynep Doğan, Yannick Judie

364

Alçak Çok Katlı Konut Yapıları için Takviyeli Yığma ve Betonarme Karkas Uygulamasının Yapım Süresi Açısından Karşılaştırılması

Ahmet Vefa Orhon

239

Yapı Makinası Verimliliğinde İnsan Faktörü

Aykut Küçük, Ahmet İslamoğlu, Burak Özbaş, Gamze Mamaş, Selim Güler, Gürkan Emre Gürcanlı

300

İstanbul Gayrettepe’de Yapılan Derin Kazı İksa İnşaatı İşi Kapsamında Tekliflendirme, Planlama, Gerçekleştirme ve Kontrol Aşamaları – Vaka Analizi

Ahmet Ertürk, Hamdi Yılmaz, Gaye Seçilen

 

 

Oturum B3.3: Finansal Konular / Maliyet- 2 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: Ekrem Manisalı

14:30-15:45

Bildiri No

270

Uluslararası İnşaat Projelerinde Katkı Payı Miktarının Dirençli Doğru ve Regresyon Analizi İle Belirlenmesi

Gül Polat, Befrin Neval Bingöl, Kadir Genç

316

Zemin Islahı İşlerinde Kullanılan Makinelerde Masraflar ve Maliyet Hesapları

Ahmet Ertürk, G. Emre Gürcanlı

373

Proje Yönetiminde Karmaşıklık Yaklaşımı, Yeniden Bakış

Şafak Ebesek, Hakan Yaman

206

Konut Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme

Nuri Çaykun Alpaslan, Hakan Ergan

 

Oturum C3.3: Uluslararası İnşaat ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Beliz Özorhon

14:30-15:45

Bildiri No

275

Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Türk Yüklenici Firmalarının Başarı Faktörlerinin İncelenmesi

Gülsüm Sevde Baltaşı, Esin Ergen

201

Suudi Arabistan’da Yapılan bir İnşaat Projesinde Türk Personelin Hızlı Devrinin İncelenmesi

Ferit Öncel Mocan

254

Uluslararası İnşaat Müteahhitliği Sektöründe Türkiye: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük

Çağatay Küyük, Osman Coşkunoğlu

350

Libya’da Arap Baharı Sürecinde Türk İnşaat Şirketlerinin Stratejik Konumlanmaları

Cihan Taşdemir, Hande Aladağ, Zeynep Işık

 

15:45-16:15

Kahve Molası

16:15-17:45

Bildiri Sunumları (Paralel Oturum 10)

 

Oturum A3.4: İş Güvenliği - 2 ( A Salonu)

Oturum Başkanı: Selim Baradan

16:15-17:45

Bildiri No

280

İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının A3‐Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Bayram Er, Aynur Kazaz, Mukaddes Darwish

344

İnşaat Firmalarında İş Güvenliği Başarım İncelemesi

Erkan Karaman, Tülay Çivici

308

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılan Eğitim Çalışmaları ve Bu Uygulamanın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Tahir Çelik, Kemal Dirgen Tözer, Osman İlter, Ozan Köseoğlu

282

Risk Paylaşımlarının İnşaat Yönetiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Değerlendirilmesi

Bayram Er, Aynur Kazaz, Serdar Ulubeyli

365

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinin daha iyi anlaşılması için Avrupa Birliği uygulamalarının araştırılması

Murat Gündüz, Ahmet Esat Korkut

 

Oturum B3.4: Sektör Araştırmaları - 3 ( B Salonu)

Oturum Başkanı: S. Zeynep Doğan

16:15-17:45

Bildiri No

244

Çimento Sektörünun Stratejik Açıdan İncelenmesi

Gökçe Oyal Püskülcü

291

İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitiminde İş Etiği Farkındalığının Geliştirilmesi

Hilmi Coşkun, Ercan Erdiş, Gülgün Mıstıkoğlu

352

Proje ve Yapım Yönetiminde Etik

Berna Bridge, Rasih Tuna

320

Erciş‐Van Depremi Sonrası Afet Yönetimi

Önder Halis Bettemir

377

Yapım Kesiminda Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama (DEK) Sisteminin Geliştirilmesi

Şenay Atabay, Zeynep Ocak, Işılay Akkoyun Tekçe, Durmuş Akkaya, Hande Aladağ, Haluk Çeçen, Namık Kemal Öztorun, Cengiz Toklu

 

Oturum C3.4: Sürdürülebilirlik - 3 ( C Salonu)

Oturum Başkanı: Tuğçe Kazanasmaz

16:15-17:45

Bildiri No

229

Pasif Bina Tasarımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Fikret Okutucu

274

Ilık Asfalt Üretiminde ve Seriminde Açığa Çıkan Emisyonların Değerlendirilmesi

İbrahim Sönmez, Seyit Ali Yıldırım, Bekir Kadri Eren, Süleyman Girit, Aydın Topcu

356

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Yapısal Atıkların Geri Dönüşümünün Önemi

Gözde Çakır, Şenay Boduroğlu

203

Türkiye'de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi

Ayşegül Petek Gürsel, Çagla Meral

269

Sürdürülebilir Ulaştırma ile Sürdürülebilir Enerji Politikalarının Analizi ve Yönetimine Bakış

Ayhan Ufuk Kınık

 

 


16 Eylül 2012 (Pazar)

9:30-19:00

Alternatif 1: Alaçatı Gezisi

Alternatif 2: Sakız Adası Turu