izmir yüksek teknoloji enstitüsü
 

2.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gülbahçe, İzmir

 

Duyurular

PYYK2014 Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Antalya'da düzenlenecektir.

Bildiri Özetleri

Fotoğraf Albümleri

Kongre Başvuru ve Hakem Değerlendirme Sistemi
twitter twitter

 

 

Konu başlıkları

şirket yönetimi
proje yönetimi
yapım yöntemleri
bilgi teknolojileri
finansal konular
hukuksal konular
sürdürülebilirlik
sektör araştırmaları
eğitim
üniversite sanayi işbirliği

 

Sayın Araştırmacılar,

2. Proje ve Yapım Yönetimi Ulusal Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ev sahipliğinde, 13–16 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı; akademisyenler, profesyoneller ve araştırmacılarla birlikte, ulusal ortak bir paydada bir araya gelerek, proje ve yapım yönetimi alanındaki fikir ve son bulguların paylaşılmasını sağlamaktır. Yapım yönetimi alanındaki bilgi birikiminin geliştirilmesine yönelik olarak verimli bir bilgi paylaşım ortamının yaratılması, akademi ve sanayi etkileşiminin ve disiplinlerarası iletişimin arttırılmasıyla, entegrasyon ve ulusal işbirliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Kongre kapsamında; proje ve yapım yönetimi alanında var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşımının kolaylaştırılması için yeni teknoloji, yönetim ve eğitim stratejileri ile ilgili bilgi yayılımının hızlandırılması amaçlanmaktadır. Proje ve yapım yönetimi alanındaki araştırmaların, vaka çalışmalarının ve değerlendirme raporlarının paylaşımının teşvik edilmesi; şartname, model ve süreçlerin, örnek bir rehber teşkil edecek şekilde geliştirilmesi ve yayınlanması; üniversiteler, sanayi ve kamu kuruluşları arasındaki bilgi transferini artırmak için gerekli olan koordinasyonun sağlanması gibi birçok hedefin, birden fazla oturuma ev sahipliği yapacak olan kongredeki toplantılar ve sunumlar kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, İYTE’de düzenlenecek olan bu kongrenin Türkiye’de bu alanda lisansüstü eğitime katkıda bulunmakta olan araştırmacıların katkıları ile en yeni kavramsal konuların ön bulgularının tartışılarak tanıtılabileceği bir platform olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, “Genç Araştırmacı" ödülleri verilecektir.

 

Şirket Yönetimi: Stratejik planlama ve yönetim, rekabet stratejileri, stratejik ortaklıklar, inovasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, kurumsal kaynak yönetimi, pazarlama, performans yönetimi, şirket kültürü, kurumsallaşma vb.
Proje Yönetimi: Planlama, kalite yönetimi, risk yönetimi, şantiye organizasyonu ve yönetimi, uluslararası inşaat projelerinin yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, değer yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, verimlilik vb.
Yapım Yöntemleri: Yapım yöntemleri, teknolojileri ve malzemeleri: İş makinaları, yapım yöntemleri, malzemeler, inovasyon vb.
Bilgi Teknolojileri: Otomasyon, yönetişim, BIM (Yapı Bilgi Modelleri), birlikte işlerlik, karar destek sistemleri, çok-aracılı sistemler, nD modelleme vb.
Finansal Konular: Proje finansman modelleri, maliyet tahmini, mühendislik ekonomisi, muhasebe, yapılabilirlik çalışmaları vb.
Hukuksal Konular: Sözleşme tipleri, talep yönetimi, anlaşmazlıklar, yasal mevzuat vb.
Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir yapılı çevre, yeşil tasarım, temiz üretim, çevre yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji vb.
Sektör Araştırmaları: Makroekonomik analiz, sektör (konut, enerji vb.) analizi, etki analizi vb.
Eğitim: Yapım yönetimi eğitimi, hayatboyu eğitim, web tabanlı eğitim vb.
Üniversite Sanayi İşbirliği: Teknoloji ve bilgi transferi modelleri